Hjälp

Här tar vi upp vanliga frågor och svar samt andra saker som kan vara svåra för den ovane. Har du frågor som inte belyses här var vänlig kontakta oss genom att använda vårt kontakt formulär.

Våra funktioner

Meddelande: Du kan skriva ett personligt meddelande till andra medlemmar. Tjänsten har standardfunktionerna med Skriv, Svara och Ta bort, samt mappar för inkomna och skrivna meddelande. Dessutom sortering. Tjänsten innehåller inte grupputskick. Den som får ett meddelande kan också få en påminnelse om detta via sin e-post, om mottagaren valt detta.

Gästbok: Använd gästboken för kortare hälsningar och liknande. Allt i gästböckerna kan läsas av alla. Tänk på det. Den som får ett inlägg i sin Gästbok kan också få en påminnelse om detta via sin e-post, om Gästboksägaren valt detta.

Medlemsfoto: Du kan ha en medlemsbild på din sida. Genom bilduppladdningen på "Min Sida" så sänder du in en bild till oss. Vi kontrollerar att bilden uppfyller de enkla kriterier vi satt upp och så godkänner vi eller avslår. Du får ett e-post om detta. Vi kollar era insända bilder flera gånger om dagen och behandlar bilderna så fort vi kan. Det kan alltså ta någon tid innan din bild kommer upp på din sida. Vi beskär bilden så att den tydligast visar ditt ANSIKTE om vi bedömer att detta behövs. För att snabba upp godkännande av bilder se till att de uppfyller våra kriterier. Om inte din bild är i rätt storlek så kan du använda Picnik. http://www.picnik.com

Min hemsida: Alla medlemmar har ett rejält utrymme på sin sida för egna texter. Du kan skapa egna länkar till internet och du kan länka in bilder. Om inte dina bilder är i rätt storlek så kan du använda Picnik. http://www.picnik.com
Hjälp för "Min hemsida"

E-post avisering vid Gästbok och meddelande: Du får e-post till din registrerade e-postadress när du fått meddelande eller någon skrivit i din Gästbok. Det är den förvalda inställning. Vi du inte ha e-postsviseringen kan du stänga av den. Det finns en klickruta vid varje funktion som du stänger av respektive öppnar aviseringen med.

Byta e-post för aviseringar: Logga in och gå till ”Kontohantering”. Där finns funktion för byte av e-post. OBS! En ändring här berör inte den e-post som vi sänder Nyhetsbrev till. Det är två separerade register.

Singel och spelar golf?

Annonser