"Min hemsida" Tips och förklaringar

Nu kan du skriva i princip hur mycket som helst samt länka in dina bilder du har på nätet.

När du klickar på "Ändra text" för "Min hemsida" öppnas ett speciellt redigeringsfönster.

Titel

Här skriver du in en benämning på ditt blivande alster. Typsnitt och storlek är fixt och bestämt av oss.

Wordliknande fältet

Under "Titel" skrivfältet har du en liten meny med redigeringsmöjligheter för det stora textfönstret.

Två av symbolerna kan behöva lite förklaring.

Jordgloben med länk och med bruten länk:
Använd denna symbol för att enkelt lägga in klickbara länkar att gå till. Markera det eller de ord som du vill man ska klicka på för att komma till ett annat ställe. Klicka sedan på jordgloben och då öppnas ett litet fönster med 2 skrivfält. I URL-fältet skriver du in hela adressen som du vill läka till. I Titel-fältet kan du skriva in en ”roll-over-text”. Vill du ta bort länkningen så markerar du texten och klickar på ikonen med den brutna länken.

Bildikonen:
Du kan länka in bilder.

  • Ta först reda på bildens URL-adress på internet och kopiera den adressen.
  • Klicka sedan på ett stället i din presentation där bilden ska ligga.
  • Klicka på bildikonen och ett litet fönster öppnas.
  • Vid URL klistrar du in URL-adressen för bilden.
  • Vid Alternativ text kan du skriva in en bildförklaring. Bra att ha om länkningen inte hittar bilden.
  • Vid titel skriver du in ”roll-over-text” som syns när man för musen över bilden.

Bildredigering: Om bilden du vill länka in inte har en passande storlek så kan du använda en gratis hemsida för att redigera din bild. Gå till http://www.picnik.com/

Singel och spelar golf?

Annonser